Preu pel registre del domini

Subministre d'un host
(Fins 10 Mb d'espai d'emmagatzematge al servidor per cada host, 20 comptes POP)

Preus en EUROS

IVA no inclós

Treballs per enregistrar el domini al SEU nom (també s'accepten sobrenoms) gràtis
Quota anual per un domini .com / .net / .org /.info / .biz (por dominio) 25,90
Domain .es S'ha de solicitar-se per separat www.nic.es
Desviaments de correu electrònic grátis
Configuració de comptes POP grátis
Configuració ÚNICA del servidor (per domini) 19,90
CUOTA BÁSICA del host para una página Web - mensual 9,90
Preu adicional per la CONEXIÓ DE LA BASE DE DADES (módul de correu electrònic i de botiga) - mensual 4,90