Àrea relativa al forniment d'un host

(1) Generalitats
1.1 Som un proveïdor en Internet y oferim serveis d'emmagatzematge i de transferència de dades mediant Internet amb l'accés a un servidor Web.
1.2. Les parts del contracte són conscients de que Internet no pertany a ningú ni pot ser controlat per ningú. Per tant, no podem garantir que tots els usuaris d'Internet poguin accedir en qualsevol moment als serveis de Worldsoft. Tot i això, nosaltres concentrem tots els nostres esforços en garantir la disponibilitat d'aquests serveis.

(2) Duració del contracte, rescisió i forma de pagament.
2.1. La duració del contracte és d'un mes. Si el contracte es formalitza avans del dia 15, es considera vàlit, amb caràcter retroactiu, des del dia 1 d'aquell mes; per la seva part, si es formalitza a partir del dia 16, se considera vàlid a partir del dia 1 del mes següent. La data de formalizació és el dia a partir del qual el domini està disponible a Internet.
2.2. El contracte es prorroga de forma tàcita de mes a mes. No obstant es pot rescindir per qualsevol de les parts si aquesta ho comuniquès per escrit 7 dies avans de finalitzar el període contractual que correspongui. Independentment d'aquest fet, nosaltres tenim el dret a rescindir-lo sense previ avís si vostè no acompleix les disposicions qie s'inclouen en les condicions generals de negoci actuals. Les quotes que ja estàn pagades no es restituiran en el cas de que es produeixi una rescisió regular o sense previ avís. Així mateix aquelles que hagin vençut en aquell moment hauràn de pagar-se igualment.
2.3. El contracte i els preus poden ser modificats per nosaltres cada cop que es prorrogui el contracte. Tot i això, li avisarem sempre d'aquest fet per escrit. En aquest cas podrà rescindir el contracte en el plaç de 30 dies. Si no ho fa, considerarem que accepta les modificacions corresponents, per tant, aquestes entraran en vigor amb la següent pròrroga.
2.4. Les quotes mensuals han d'abonar-se sempre per endavant. Si aquestes quotes no es paguen de forma puntual, estarem autoritzats a bloquejar l'accès als serveis en qualsevol direcció sense dir-li previament. Tot i això, aquest bloqueig no es considerarà una interrupció del contrate. Per altra banda, en el cas de que es produeixi un retras en el pagament a finals del següent període contractual, podrem rescindir el contracte sense mantenir els terminis d'avís acordats. En el cas de que estiguem obligats a bloquejar els serveis s'aplicarà una sanció administrativa única de 20 euros. El desbloqueig es realitzarà de forma gratuïta després de realitzar l'esmentat pagament.

(3) Material de dades
3.1. Minjançant el servidor es transfereixen únicament informacions i arxius que "estan llestos pel servidor", es a dir, que es troben en un estat que no admet cap modificació per part nostra. Així doncs, nosaltres no estem obligats a comprobar el contingut, la capacitat d'utilizació o la correcció d'aquests arxius.
3.2. En el cas de que el material que ens doni no estigui llest pel servidor, estarem autorizats a rebutjar-lo. Li notificarem d'inmediat l'existència de material erroni i li oferirem la possibilitat de corregir o modificar la informació per que acumpleixi els requisits dels serveis. Si no arregla aquest problema en un període de temps adient (que es determinarà en cada cas), el contracte no es prorrogarà.

(4) Utilizació conforme a la ley
4.1. Només pot utilitzar els nostres serveis en el marc de las leyes vigents. Queda prohibida la difusió de materials que contravinguin alguna de las lleies vigentes. Això inclou expressament, però no de forma exclusiva, les infraccions dels drets d'autor, el comerç amb pornografia i la utilizació inadecuada de marques. De la mateixa forma, tampoc esta permesa la inclusió de referències (víncles) a qualsevol altre conexió amb els esmentats materials.
4.2. L'accés al nostre servidor no s'ha d'utilitzar identificànt-se com una altra persona o com un representant fals d'una altra empresa. Tots els missatges que s'enviin mitjançant un dels nostres servidors hauran d'incloure dades correctes sobre el remitent. No pot posar en perill la seguretat o la integritat dels equips o les xarxes ni tampoc pot intentar aconseguir un accés que no estigui permés a aquests recursos.

(5) Transferència a tercers.
Només estarà autorizat a transferir a un tercer (total o parcialment) l'espai d'emmagatzematge donat pel contrari, ja sigui forma remunerada o no, si nosaltres donem el nostre consentimient per escrit respecte a aquesta cesió.

(6) Exclusió de responsabilitats
6.1. Vostè acorda de forma expresa que utilizarà els nostres serveis per propi risc. Ni nosaltres ni els nostres treballadors o qualsevol altra persona o empresa que guardi alguna relació con els nostros serveis pot garantir que el servidor funcionarà sense interrupcions ni errors. No podem oferir garanties ni pels resultats que es poguin obtenir amb l'utilizació dels serveis ni per la correcció, la capacitat d'utilizació o el contingut de qualsevol de les informacions que es difonguin mitjançant aquests serveis.
6.2. En cap circunstància (inclossos els cassos de negligència) nosaltres, els nostres treballadors o qualsevol altra persona o empresa relacionada amb els nostres serveis, serem responsables dels danys directes o indirectes (inclossos els danys conseqüents) que esdevinguin com a conseqüència de la utilizació o la falta de disponibilitat d'aquests serveis.
6.3. La nostra responsabilitat es limita a la quantia que hagi pagat durant la duració d'un contracte.

(7) Edat
Per la present confirma que té al mennys 18 anys. En el cas dels menors d'edat es precís la signatura de la persona encarregada de la seva educació.